Bře 092019
 

Sbor dobrovolných hasičů Kravaře vás zve na soutěž dorostenců v běhu jednotlivců na 100 metrů s překážkami

 1. Datum konání: neděle 12. května 2019
 2. Místo konání: areál SDH Kravaře – Mezivodky
 3. Disciplína: běh na 100 metrů s překážkami – dle směrnice pro celoroční činnost dorostu.
 4. Účast: jednotlivci s platným členským průkazem SHČMS  bude požadován při prezenci včetně účasti závodníka
 5. Kategorie:                                                                                                                                                                                                   
  mladší dorostenky 2006 a 2005
  mladší dorostenci 2006 a 2005
  střední dorostenky 2004 a 2003
  střední dorostenci 2004 a 2003
  starší dorostenky 2002 a 2001
  starší dorostenci 2002 a 2001
 6. Startovné: 50 Kč za jednotlivce
 7. Přihlášení: řádně vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na e-mailovou adresu z.bezdek@centrum.cz nejpozději do středy 8. května. Přihláška je ke stažení na www.sdhkravare.cz (odkaz KE STAŽENÍ) 
 8. Dráha: soutěž proběhne ve dvou drahách na škvárovém povrchu
 9. Provedení soutěže:      každý závodník má dva pokusy.  Vítězem se stává závodník   s nejlepším dosaženým časem. Při rovnosti časů více závodníků se přihlíží k lepšímu druhému času jednotlivých závodníků.
 10. Měření časů: elektronickou časomírou.
 11. Ohodnocení závodníků:první tři místa v každé kategorii budou ohodnocena medailí věcnou cenou.
 12. Časový harmonogram:
  7:30 – 8:30 prezence jednotlivců + trénink na překážkách
  8:50 – 9:00 slavnostní nástup + porada vedoucích
  od 9:00 plnění disciplíny
 1. Zdravotní služba: zajistí SDH Kravaře
 2. Kontrola nářadí: bude probíhat v průběhu jednotlivých rozběhů.
 3. Velitel soutěže: Jan Peterek 603 799 668, h.peterek@seznam.cz

_________________________________________________________________

Na sobotu 29. června 2019 připravujeme pro žákovské kategorie soutěž v běhu na 60m s překážkami. Podrobnosti naleznete na stránkách  www.sdhkravare.cz od    1. 6. 2019

Led 252019
 

První, únorový, hasičský bál již máme zasebou a na „plesovém poli“ nás čeká ještě druhý bál, které opět uspořádáme v restauraci Slanina a to v pátek  15.3.2019 od 20.00 hodin. Tentokrát půjde o RETRO PLES, na kterém zazní především  hudba 70 – 90. let a to pod taktovkou DJ Michala Seidla.

Tento ples je již vyprodaný takže doufáme, že se všichni sejdeme ve zdraví a dobré náladě, abychom zakončili letošní plesové veselí.  Samozřejmě pro Vás připravujeme i bohatou tombolu a malý fotokoutek, ve kterém si můžete pořídit snímeček na památku.

Led 252019
 

Jako každý rok jsme si pro Vás i v tomto roce připravili na našem areálu řadu akcí, jejichž přehled si můžete přečíst v tabulce níže a budeme moc rádi, když nás na některé z nich navštívíte. Případné podrobnosti k akci se dozvíte před jejím začátkem

Datum: Název akce: Od:
5.5. Oslavy sv. Floriána – Kravaře 9:00
12.5. 100m překážek dorostu ????
31.5. Žákovská noční soutěž – 36.ročník 19:00
29.6. Opavská liga žáků v běhu na 60m 15:00
4.7. Karneval 21:00
7.7. 44. ročník Slezský pohár – Opavská liga 14:00
3.8. 19. ročník Veterán Cupu 14:00
22. – 26.8. Odpust s hasiči —-
Led 102019
 

V loňském roce, tedy 2018, Moravskoslezský kraj vypsal poprvé v historii dotace speciálně zaměřené pro sbory dobrovolných hasičů s názvem „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 (KH/01/2018)“.

V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky. Důvodem podpory daného účelu je přispět k rozvoji dobrovolného hasičstva v Moravskoslezském kraji.

Minimální výše dotace na projekt byla 10 000,- Kč a maximální výše dotace na projekt pak až 80 000,- Kč, přičemž každý sbor mohl podat až 3 žádosti o tuto dotaci.

Jednou z hlavních podmínek byla spoluúčast na financování požadovaných projektů, a to ve výši minimálně 10%.
Doručené žádosti pak byly následně vyhodnoceny a bodovány dle předem stanovených kritérií, přičemž právě daná výše spoluúčasti byla jednou z nich. A pokud se spoluúčast zvýšila na 30%, získal žadatel vyšší bodové ohodnocení.

Náš sbor této možnosti samozřejmě využil a zaslal na kraj celkem 2 žádosti. První z nich byla na pořízení nové časomíry a výši spoluúčasti jsme zvolili 30%. Druhá žádost pak byla na úpravu stávajícího čerpadla PS 12. Zde byla spoluúčast stanovena na 10%.

Příjemnou zprávou tedy pro nás následně bylo, že obě naše žádosti byly schváleny dotace přiděleny. Proto jsme následně provedli jak nákup nové časomíry, tak i úpravu stávajícího čerpadla.
Největší radost máme samozřejmě z nákupu nové časomíry, která byla zakoupena od firmy TRV elektronik a jedná o časomíru speciálně vyrobenou pro požární sport. Součástí této časomíry je pak i sada čidel pro běh na 60m respektive 100m. A v neposlední řadě i program do PC, který by měl usnadnit agendu soutěžních družstev a jejich dosažených časů. Dále jsou součástí velký displej, který doplňují dva menší, které je možné umístit u terčů, takže běžci na proudech budou mít výborný přehled o svém čase.

Rovněž ale i úprava stroje, kterou provedla firma Válek Autosport je pro náš sbor velkým přínosem, jelikož technický stav stávajícího čerpadla již vyžadoval nutné investice. Takže jsme tímto získali stroj, který budeme moci s jistotou využít nejen při trénování požárního útoku, ale rovněž jej využít na námi pořádaných soutěžích, kde se vychází z jednotného stroje.

Dovolím si tedy touto cestou poděkovat vedení Moravskoslezského kraje za vypsání této dotace a tím skutečně podpořit sbory dobrovolných hasičů působících v našem kraji.

 

 

dav