Vítejte na našem webu

 

Naše současná a historická technika:

[flash_rotator_gallery 1 /]


Hasici_01Z historie kravařského sboru

O vzniku hasičské dobrovolné jednotky v Kravařích toho dnes víme bohužel málo. Pamětníci zemřeli a nezanechali po sobě žádné sepsané vzpomínky ( nebo jsme je neobjevili). A pokud se vedla kronika, vzala někdy po roce 1945 za své.

Kvůli stále častějším a ničivějším požárům se asi v polovině roce 1900 sešlo 22 kravařských mužů, aby založili místní dobrovolný hasičský sbor – Freiwillige Feuerwehr. Do vínku dostal nově zřízený sbor stávající obecní stříkačku a členové obecního zastupitelstva rozhodli o zakoupení ještě jedné stříkačky. Zároveň zastupitelé schválili obecní roční příspěvek 52 marek a povinnost pro sedláky – v případě požáru – povinnost přípřeže. Prvou hasičskou zbrojnici si naši předchůdci postavili na náměstí (naproti kinu, vedle firmy Spoltex). Dřevěná bouda však v roce 1901 shořela. O pět let později byla otevřena a vysvěcena zděná zbrojnice na Opavské ulici (dnes smuteční síň vedle hřbitova). Osudy německého spolku do roku 1945 jsou dnes zachyceny velmi zlomkovitě. Například po nepovedeném zásahu na hořící měšťanskou školu v roce 1930 kvůli špatné vybavenosti, při kterém pomáhalo i dalších 7 sborů včetně opavského profesionálního, dostal sbor přenosnou stříkačku a 600 m hadic. Deset hasičských sborů se sjelo 21.ledna 1937 za silného mrazu hasit požár perly slezské architektury – barokního zámku v Kravařích. Přes složitost zásahu v mrazu, převyšujícím – 20 °C, se podařilo část objektu zachránit, zámeckou kapli, která je největším skvostem objektu.

Druhým spolkem, který obnovil svou činnost po II. světové válce, byl již český Sbor dobrovolných hasičů (po fotbalovém). Velkou událost zažili členové hasičského spolku 22.8.1948, kdy jim předal Místní národní výbor požární vůz se stříkačkou, pořízený za finanční podpory místních obyvatel. V roce 1954 vlastnil náš sbor již dvě stříkačky, se kterými bojoval za pomoci okolních sborů s velikým požárem Hadamčíkova mlýna u zámku. Stalo se to 29.října a mlýn lehl popelem. Stará hasičská zbrojnice již dávno přestala plnit svou funkci a tento stále odkládaný problém se podařilo vyřešit výstavbou víceúčelového domu na Štěpánkovické ulici. Nová hasičská zbrojnice nám byla předána k užívání 11.září 1972 a slouží nám ke spokojenosti dodnes. Mobilní technika se neustále obměňovala a modernizovala. V roce 1975 přišla nová IFA s 1 500 l vody, místo ní v roce 1988 Trambus a Škoda 1 203. O rok později se u nás objevila moderní TATRA s 8 200 l vody a v roce 1992 nová Avie. TATRU jsme pak používali až do 30.3.2008, kdy po tomto od nás odjela plnit své další poslání do SDH Bohuslavice. Na její místo totiž nastoupila zbrusu nová TATRA CAS 20 T-815 4 x 4, která má sice menší nádrž auta vyrezna vodu (o obsahu 3400 litrů) ale svým dalším vybavením a moderním provedením plně odpovídá požadavkům této doby.

A k další změně v našem automobilovém vybavení došlo dne 25.9.2015, kdy naši stařičkou hasičskou AVII, nahradil zbrusu nový zásahový požární automobil IVECO DAILY 50C 17V s přívěsným vozíkem se speciálním vybavením, jako jsou člun s motorem, povodňové suché obleky a boty, gumové čluny, záchranné vesty a další speciální vybavení.

Dne 21.1.2016 pak Město Kravaře, potažmo náš sbor získal zdarma, od Moravskoslezského kraje, v rámci projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Moravskoslezsko 2007 další vozidlo a to dopravní automobil DA 15 – L2T na podvozku Mercedes – Benz 516 CDi 4 x 4.


Již mnoho let pravidelně měříme naše hasičské dovednosti s bratry hasiči z okolních sborů a to ať v kategorii žákovské, dorostu, mužů či veteránů. V té novodobé historii sboru je potřeba vyzvednout největšího úspěchu, a to 3. místa na Mistrovství republiky v požárním sportu družstev v Sušici , okres Klatovy, v roce 1993. Rovněž nesmíme opomenout jméno Milana Onderky, našeho nejlepšího závodníka a reprezentanta ČR. Stal se vítězem řady závodů, mnohokrát reprezentoval naši vlast na nejvyšších soutěžích a díky vítězstvím na nich měl tu čest zpívat naši hymnu. V roce 1999 a v roce 2006 se stal mistrem republiky v běhu na 100m překážek a vyrovnal v této disciplíně časem 16,15 s národní rekord.Činnost našeho sboru byla vždy, je a zcela určitě bude úzce spjata s životem naší obce Kravaře. Členové tohoto sboru se podíleli, mimo hašení požárů a výcviku, na pořádání různých akcí, např. v minulosti sběry železa, hlídání tratí v době žní, vodní služba, a jiné. Hodně zkušeností jsme přebírali a tak jsme nezapomněli pořádat plesy, soutěže, karnevaly, jezdíme společně na zájezdy, ale také společně pracujeme. Markantním dokladem toho je náš nový hasičský areál na Mezivodkách, který jsme začali budovat v roce 2002 a slavnostně otevřeli 18.září 2004. Máme právo být na něj hrdí a pyšní, vždyť jsme si jej postavili vlastníma rukama. S takřka železnou pravidelností v něm každoročně pořádáme několik soutěží, počínaje nočními běhy na 100 metrů, přes soutěž žákovskou a veteránů, až k výstavní perle našeho sboru – soutěž O Slezský pohár SDH Kravaře v kategorii mužů.Na závěr nechme promluvit úryvek z Hasičského vyznání z roku 1926: „ Nelekejme se ničeho při této práci, nebojme se posměšku lidí, neznajíc ani základní myšlenku hasičskou, lidí, kteří nemají nejmenšího pochopení pro vznešený cíl lásky a lidskosti, jenž všem je nám jest prvním a svatým příkazem“.

Bohu ke cti – bližnímu ku pomoci